Բարի՛ գալուստ

Վայս Ըքաունթինգ կազմակերպություն

“Վայս Ըքաունթինգ” կազմակերպությունը համագործակցում է տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են` հասարակական կազմակերպություններ, մանրամեծածախ առևտրի ոլորտում գործող կազմակերպություններ, տուրիստական գործակալություններ, հանրային սննդի ոլորտում գործող կազմակերպություններ, գովազդային և անշարժ գույքի շուկայում գործող կազմակերպություններ, ինչպես նաև կազմակերպություններ, որոնք գործունեություն են ծավալում արտադրության և շինարարական ոլորտում: Նման բազմաոլորտ կազմակերպությունների հետ համագոծակցությունը մեզ հնարավորություն է տալիս, հեշտությամբ կողմնորոշվել տվյալ ոլորտի հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկություններում, գործել տարբեր ոլորտներում և հմտորեն օգտագործել փորձառությունը նոր գործընկերների հետ: Մեր կազմկերպությունը պատրաստ է համապատասխան որակովորում ունեցող մասնագետների միջոցով տրամադրել բարձրորակ, օպերատիվ և արդյունավետ իրավաբանական ծառայություններ, առաջադրված խնդիրների վերաբերյալ առաջարկել տեղական և միջազգային պրակտիկայում առկա լավագույն փորձի վրա հիմնված լուծումներ՝ սկսած խորհրդատվությունից ընդհուպ մինչև դատական կարգով շահերի և իրավունքների պաշտապնության:

Ծանոթացեք մասնագիտական նորություններին մեր կայքից

Ծառայություններ

Հաշվապահական ծառայություններ

Հաշվապահական ծառայություններ Հաշվապահական հաշվառման վարում Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում և ավտոմատացում Հարկային հաշվառում , հարկային և այլ հաշվետվությունների կազմում Հաշվապահական հաշվառման ներդրում Խորհրդատվություն Հարկային խորհրդատվություն Ֆինանսական խորհրդատվություն Կառավարչական Խորհրդատվություն

Իրավաբանական Ծառայություններ

Իրավաբանական Ծառայություններ Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի մշակում և կազմում /աշխատանքային, առուվաճառքի, վարձակալության, ծառայությունների մատուցման և այլն Տնտեսվարող սուբյեկտների, ինչպես նաև անհատների շահերի ներկայացում պետական բոլոր մարմիններում Վարչական և քաղաքացիական գործերով դատական պաշտպանություն որակավորված փաստաբանի միջոցով Պետական մարմինների կողմից ընդունված վարչական ակտերի վերադասության կարգով բողոքարկում, վարչական վարույթներին մասնակցության ապահովում Ցանկացած իրավական հարցի վերաբերյալ գրավոր և բանավոր խորհդատվության տրամադրում

Հաշվապահական դաոընթացներ